tirsdag 28. januar 2020

Medarbeidarar som har registrert kyrkjebokhendingar

På denne sida legg eg til dei som, ved hjelp av registreringsprosjektet Augustus, har registrert eller arbeider med slik registrering ('transkribering') av kyrkjebøker for prosjektet.

Ferdige lister blir fortløpande sendt inn til Digitalarkivet og inngår i den nasjonale databasen. På denne lista prøver eg å halde oversyn over status.

Kyrkjebøkene finst i to versjonar, dei 'offisielle' som prestane hadde ansvaret for, og duplikatane, kopiane som klokkarane førte som sikkerheitskopi. Referansane MIMI og KLOK i lista viser til slike bøker. Det er som kjent KLOK som går lengst framover mot vår tid, fo dei skal innleverast statsarkivet når dei er utskrivne, medan kyrkjekontora beheld MINI-bøkene i 80 år etter dei er utskrivne, for m.a. å kunne levere dåpsattestar. Om sperringa av slike lister, sjå denne orienteringa.


Registratorar

Førte alfabetisk. Dei som har fått fått publisert liste på DA og har fått aktørside, har òg lenke til den. Fleire kan ha levert, men der listene ikkje er publiserte eller aktørside ikkje er oppretta. Nokre har òg publisert utan å få opp aktørside.
Sissel Bjerke
Randi Bjerkeli
Grete Marry Brøste
Harald Brøste
Arnold Grøvdal
Bjarne Hatlen
Ann-Kathrin Hjelvik
Jon Hoem
Arnfinn Kjelland (også transkribert lister frå andre område)
Astrid Marstein Kruke
Per Einar Langseth
Webjørn Mjelva
Arvid Håkon Moe
Birgit Moe
Bjørn Mære
Britt Iren Neergård
Erling Nerheim
Kristian Norli
Jostein Reiten
Møyfrid Kavli Setnes
Solveig Brøste Sletta
Hege Unhjem
Ingunn Skiri Willa
Marit Talberg Aarset

I tillegg har fleire av desse, og andre, òg gjort eit viktig arbeid med å korrekturlese registrerte lister, eit arbeid som pågår kontinuerleg.

mandag 8. mai 2017

Om denne bloggen

Dette er ein blogg eg opprettar for eit samarbeidsprosjekt med Rauma historielag om det er muleg å få til eit busetnadshistorieverk. Førebels består det av eit dugnadsprosjekt som eg har tatt ansvaret for å koordinere saman med ei gruppe i historielaget: få registrert kyrkjebøkene. Nærare om prosjektet i dette innlegget i den vanlege bloggen min.

Denne prosjektbloggen er altså avgrensa til dette prosjektet, og til erstatning for denne enkle sida på hivolda-veven har eg oppretta ei side med oversyn over status for registreringsarbeidet.

Den lukka facebookgruppa Kilderegistrering Grytten, Hen og Vågstranda brukar eg til å gje meldingar om framdrifta.

Nyttige lenker

Om å ta  sikkerheitskopi / eksportere registrerte lister Om å  registrere permanente bilde-ID-ar Oversynet over  lister under arbeid og fe...